326-Samimi iman sahipleri ahlakî güzelliklerle bezenirler.