Son eklenen sesli soru cevap

Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah\'a döndürürse (Allah\'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. Bakara 11. Ayet

“Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü (rızası ve hoşnutlukları) için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11)


Ey Basiretli Müslüman kardeşim! Bil ki zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser.  Zaman hayatın ta kendisidir.

269109