Son eklenen sesli soru cevap

“De ki: (Kur’an’ı tebliğden ötürü) sizden bir ücret istemiyorum. Ben (kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen) tekellüfe girenlerden de değilim.” (Sad, 86)

 

“Fitne ve kargaşanın kol gezdiği zamanlarda ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir.” (Müslim 5242)

 

Ebu Abdurrahman es-Sülemî’yi şöyle derken işittim: Ebu Cafer es-Saydelanî’yi işittim. Ebu Said el-Harraz’ın şöyle dediğini işittim: “Kim çaba harcayarak maksadına ulaşacağını zannederse kendisini boşuna sıkıntıya sokmuş olur. Kim çaba harcamadan maksadına ulaşacağını zannederse boşuna temennide bulunmuş olur.”

15415