Son eklenen sesli soru cevap

“Ey iman edenler! (Günahlara) sabredin, (taatlerde) sebat edin.” (Âl-i İmrân 3/200)

Allah Rasulü sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Evladım! Evine girip ailenin yanına vardığında onlara selam ver ki bu selam, hem sana hem de ev halkına bir bereket olsun.”

İlim azaldığı zaman zulüm ve işkence; Peygamber, sahabe ve tabiin izleri azaldığında ise kişisel arzular ortaya çıkar. İmam Malik

94234